Termes i condicions de venda

Les presents condicions generals de venda se apliquen estrictament a totes les vendes de productes efectuades per la tenda online cavaartistic.es. Tota comanda feta a la tenda online cavaartistic.es implica necessàriament a títol de condició essencial, determinant i imprescindible, l’acceptació sense reserves per el Client de les Condicions Generals de Venda de la tenda online cavaartistic.es vigents en el dia en que és faci la comanda corresponent. A més, el Client reconeix que l’acceptació de les presents condicions implicarà l’aplicació d’aquestes alacomanda que se refereix, així com a totacomandafeta posteriorment, amb l’excepció d’aquells casos en que noves condicions siguin posades en el seu coneixement per la tenda online cavaartistic.es. El fet de que la tenda online cavaartistic.es no recorri en un moment donat a qualsevol de las presents condicions no potesser interpretat ni equivaldrà a renunciar a recorre a elles en el futur o en el passat.

La interpretació i l'execució de les condicions, així com tots els actes que siguin conseqüència d’elles, quedaran sotmeses al dret espanyol, llevat que existeixin disposicions d’ordre públic contraries a això.

IDENTITATS DE LAS PARTS

Per una part, Cava Artístic S.L. (Titular de la web http://www.cavaartistic.es) amb CIF B-B66507690 com a proveïdor dels productes contractats per el consumidor i/o usuari, amb domicili social al C/. Nàpols, 19 - Malgrat de Mar (Barcelona)-Espanya. Direcció de contacte: info@cavaartistic.es i el telèfon(+34) 669850825. Societat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Volum 44811 Foli 2  Fulla 468196 Inscripció 1ª.

Per l’altre part, el usuari, registrat en el lloc web iel propòsit és ser consumidor i/o usuari de la mateixai/o contractar els productes o serveis de cavaartistic.es. El consumidor i/o usuari te responsabilitat per les dades que proporcioni a cavaartistic.es i per tant respon de la veracitat de les dades que proporcioni en la present web.

PREUS

Els preus publicats en la tenda online cavaartistic.es són amb Euros. Tots els preus portenl’IVA inclòs aplicable en el dia dela comanda, qualsevol canvi de taxa de l’IVA serà aplicat automàticament en els preus dels productes en venda en la tenda online cavaartistic.es.

Les ofertes sobre productes en venda en la tenda online cavaartistic.es és mostraran en el apartat "Ofertes" o se indicarà en la fitxa del productei, si no se indica el contrari, seran vàlides mentreés mostrin en pantalla.

Els vals de descompte tindran una vigència i condicions especials per a la seva utilització. Consulti les especificacions de cada val abansd'utilitzar-lo.

OBJECTE DEL CONTRACTE (DESCRIPCIÓ DELS PRODUCTES I SERVEIS)

L'objecte del present contracteés regular la relació existent entre cavaartistic.es i el consumidor i/o usuari en el moment en quèaquestatorga el seu consentiment durant el procés de contractació al acceptar la casella corresponent. (Casella què, previ a la seva acceptació, informaràsobre les presents condicions generals, avis legal i política de privacitat de la present web).

La relació contractual de compravenda comportarà l’entrega a canvi d’un preu determinata la web d’un producte.

FORMAS DE PAGAMENT

Al formular la comanda, el client pot escollir lliurement pagar les compres que realitzi a la tenda online Zona de Pagament mitjançant:

 • Transferència bancaria: El comprador per efectuar el pagament mitjançant aquesta modalitat ha de fer una transferència bancaria (determinant en el concepte la referència de la comanda) en un termini màxim de 3 dies hàbils des de la realització de la comanda. L’empresa és reserva el dret de cancel·lar la comanda en cas de no haver rebut confirmació de la transferència transcorregut aquest termini. El compte bancari és mostrarà al client en el moment en que aquest esculli aquesta modalitat de pagament.          
 • PayPal: Per que el consumidor i/o usuari pugui abonar les seves compres per mitjà d’aquest sistema deu disposar d’una compte PayPal. Per a més informació: www.paypal.es.
 • Contra Reemborsament: Un cop el comprador hagi realitzat la comanda, cavaartistic.es la enviarà a l'adreça establerta en el registre a través de la nostra agencia de transport, la qual li cobrarà en el moment de fer-li el lliurament de la mercaderia demanada. No s'accepten xecs ni pagarés, només diners en metàl·lic. És important que el consumidor i/o usuari tingui preparat l’import exacte, ja que el transportista no està obligat a tenir canvi.
 • Mitjançant targeta de crèdit o dèbit a través del TPV virtual. A través d’aquest mitjà de pagament, el comprador tindrà que facilitar el seu número de targeta, la data de caducitat i el seu número CVV. En aquest cas, les seves dades seran xifrades i enviades sota servidor segur al TPV virtual del banc. Aquest  procediment no facilita el número de targeta a cavaartistic.es.

PRODUCTE

Les ofertes presentades per la tenda online cavaartistic.es son vàlides dintre del límit de les existències disponibles i de les dates establertes per a dita oferta.

La tenda online cavaartistic.es és reserva el dret de modificar l’assortiment dels seus productes en funció de las dificultats imposades pels seus proveïdors.

En el cas de que el producte seleccionat no estigui disponible com estoc en la pàgina del producte, el usuari podrà facilitar el seu e-mail amb la finalitat de que la tenda online cavaartistic.es és posi en contacte amb el usuari una vegada estigui de nou disponible el producte mitjançant correu electrònic.

ENVIAMENTS I DEVOLUCIONS

Terminis de lliurament

El termini de lliurament varia d’1 a 3 dies laborables en funció del dia de la setmana que se ha realitzat la compra i del tipus d'enviament escollit al realitzar la comanda. Els lliuraments únicament és realitzen de dilluns a divendres. 

Les comandes és preparen en el moment en que el pagament ha estat confirmat i en el següent horari: Dilluns a Divendres de 8:00 a 14:00 h.

Les comandes rebudes fora d’aquest horari és prepararan el dia laborable següent. No se realitzen enviaments els dissabtes, diumenges ni festius.

Dispeses d´Enviament

 1. Els productes adquirits s'entregaran a l’adreça indicada en la comanda.
 2. Els tiquets de compra s'enviaran a l’adreça de correu electrònic indicada per el client en el seu registre fet a la tenda online cavaartistic.es i també podran ésser consultats en el compte del registre creat per el client en la tenda online cavaartistic.es.
 3. Els dissabtes, diumenges i festes no hi haurà ni sortida ni lliurament de comandes.
 4. L’entrega és realitzarà puntualment sota la responsabilitat del transportista.
 5. Una comanda és considera entregada en el moment en que el transportista entrega el paquet, o els paquets, al client i aquest signa el document de recepció d’entrega. Correspon al client verificar l’estat de la mercaderia a la recepció i indicar totes las anomalies en l'albarà de recepció de lliurament.

El preu dels enviaments és el reflectit en la següent taula:

 1. Enviament 48/72 HORASEnviament 24HORASREEMBOLS
  ESPANYA PENINSULA4.90€5.90€5% del valor, mínim 5 €
  RESTACONSULTARCONSULTARno disponible


Reclamanació de comandes no entregades

El consumidor i/o usuari, desprès de la recepció d’un e-mail en que se li especifica de que la seva comanda ha estat enviada, i si transcorregut un termini raonable no rep el producte, pot contactar amb cavaartistic.es a través del telèfon (+34) 669850825, o per el formulari de contacte o bé por e-mail: info@cavaartistic.es per poder aclarir la causa de la demora.

Un cop obtinguda la reclamació, cavaartistic.es contactarà amb el consumidor i/o usuari amb la finalitat d’explicar lo succeït i arribar a un acord sobre l’esdevingut

En el cas últim de que cavaartistic.es no tingui disponibilitat del be contractat, el consumidor i/o usuari serà informat d’aquesta falta de disponibilitat i en el termini més breu possible rebrà de cavaartistic.es las quantitats abonades.

 

Anul-lacions

Si un cop realitzada la compra es desitja anul·lar una comanda que encara no ha estat expedida, és pot fer sempre i quan s’indiqui mitjançant el formulari de contacte establert al efecte en la secció “contactes” o por escrit a la direcció electrònica info@cavaartistic.es, formulari d’atenció al client o bé per telèfon al número (+34) 669850825 indicant el número de la comanda que és desitja cancel·lar.

Política de Devolucions

Per exercir el seu dret de desistiment, el consumidor i/o usuari disposa d’un termini de 14 dies naturals. Per a això complimentarà el formulari establert al efecte en la secció “El Meu Compte” o bé realitzarà un altre tipus de declaració inequívoca en la que assenyali la seva decisió de desistir del contracte de venda.

Ja sigui per un mitja o un altre, la seva comunicació ha de contenir les següents dades:

 • Les seves dades identificatives: nom complert i adreça.
 • Número de la comanda que figura en la factura que se li ha remès juntament amb el be adquirit.
 • Descripció del be adquirit.
 • La seva voluntat de desistir del contracte de compravenda.
 • Data de la comunicació.
 • Si envia la seva petició per mitjà no electrònic (per exemple, correu postal) la mateixa haurà de venir signada.

A partir de la data en la que ens comuniqui la seva decisió de desistir del contracte, el consumidor i/o usuari compta amb un termini de 14 dies naturals per a retornar a  cavaartistic.es en perfecte estat el be adquirit juntament amb una copia de la factura de compra.

Cavaartistic.es comunicarà sense demora al consumidor i/o usuari mitjançant e-mail el justificant de recepció d’aquest desistiment, amb les instruccions de l'enviament per part del consumidor i/o usuari. Un cop rebut el producte o el consumidor i/o usuari hagi presentat proba fefaent de la devolució del be, cavaartistic.es entregarà sense demores indegudes les quantitats entregades per el consumidor i/o usuari.

REGISTRE D’USUARIS

Per a navegar per la tenda i agregar productes al carret no és necessari estar registrat. No obstant això, per realitzar la compra sí serà necessari que és registri com usuari. Li sol·licitarem les seves dades personals per generar la seva fitxa de client, aquestes dades quedaran protegides en virtut de lo disposat en la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

Amb la seva compte d’usuari podrà realitzar compres i beneficiar-se dels descomptes, promocions i regals que oferim als nostres clients.

En la seva compte podrà consultar l’historial i detalls de les seves comandes, les seves adreces d’enviament, els seus mitjans de pagament, els seus vals de descompte, etc.

Procediment:

Per exercir el seu dret de desistiment, el consumidor i/o usuari disposa d’un termini de 14 dies naturals. Per a això complimentarà el formulari establert al efecte en la secció “El Meu Compte” o bé realitzarà un altre tipus de declaració inequívoca en la que assenyali la seva decisió de desistir del contracte de venda.

Ja sigui per un mitja o un altre, la seva comunicació ha de contenir les següents dades:

 • Les seves dades identificatives: nom complert i adreça.
 • Número de la comanda que figura en la factura que se li ha remès juntament amb el be adquirit.
 • Descripció del be adquirit.
 • La seva voluntat de desistir del contracte de compravenda.
 • Data de la comunicació.
 • Si envia la seva petició per mitjà no electrònic (per exemple, correu postal) la mateixa haurà de venir signada.

A partir de la data en la que ens comuniqui la seva decisió de desistir del contracte, el consumidor i/o usuari compta amb un termini de 14 dies naturals per a retornar a  cavaartistic.es en perfecte estat el be adquirit juntament amb una copia de la factura de compra.

Cavaartistic.es comunicarà sense demora al consumidor i/o usuari mitjançant e-mail el justificant de recepció d’aquest desistiment, amb les instruccions de l'enviament per part del consumidor i/o usuari. Un cop rebut el producte o el consumidor i/o usuari hagi presentat proba fefaent de la devolució del be, cavaartistic.es entregarà sense demores indegudes les quantitats entregades per el consumidor i/o usuari.

REGISTRE D´USUARIS

Per a navegar per la tenda i agregar productes al carret no és necessari estar registrat. No obstant això, per realitzar la compra sí serà necessari que és registri com usuari. Li sol·licitarem les seves dades personals per generar la seva fitxa de client, aquestes dades quedaran protegides en virtut de lo disposat en la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

Amb la seva compte d’usuari podrà realitzar compres i beneficiar-se dels descomptes, promocions i regals que oferim als nostres clients.

En la seva compte podrà consultar l’historial i detalls de les seves comandes, les seves adreces d’enviament, els seus mitjans de pagament, els seus vals de descompte, etc.

PROCÉS DE COMPRA

Per comprar en la tenda online cavaartistic.es és absolutament necessari ser usuari registrat i major de 18 anys.

Agregui tots els productes que desitja en el seu carret, posteriorment per realitzar la compra faci clic en "Confirmar". Li sol·licitarem l’adreça d'enviament i l’adreça de client (pot utilitzar la mateixa adreça per a les dues coses).

Posteriorment se li sol·licitarà escollir la modalitat d'enviament, aquestes tarifes és calculen d’acord amb l’adreça d’entrega proporcionada, amb el pes total del paquet i la durada de l'enviament (urgent o ordinari).

Per últim haurà d’escollir la forma de pagament, ja sigui mitjançant transferència bancaria, contra reemborsament, PayPal o amb targetes de dèbit o crèdit.

GARANTÍES

La reparació i la substitució seran gratuïtes per l’usuari. Aquesta gratuïtat comprendrà les dispeses necessàries realitzades per esmenar la falta de conformitat dels productes amb el contracte, especialment les dispeses d'enviament, així com els costos relacionats amb la ma d’obra i els materials.

És obligació del client fer arribar la mercaderia defectuosa pels seus propis mitjans per poder tramitar la garantia, un cop recepcionada i aprovada la garantia, cavaartistic.es procedirà a substituir el producte lliurant-lo al client a ports pagats, sense que al client li suposi cap dispesa addicional.

El venedor respon de les manques de conformitat que és manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. El consumidor i usuari deurà informar al venedor de la manca de conformitat en el termini de dos mesos des de que va tenir coneixement d'ella.

CONTACTE

En qualsevol moment que vostè ho desitgi pot posar-se en contacte amb nosaltres per sol·licitar més informació o resoldre els seus dubtes.

Les parts és sotmeten, a la seva elecció, per la resolució dels conflictes i amb renuncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari.

cavaartistic.es © 2014.